Pozvánka na Valnou hromadu oddílu – zde

Prosíme všechny zájemce o přímou účast na Valné hromadě, aby sledovali vývoj
opatření ve státě, zejména pak opatření, která budou v platnosti v den
konání VH, tak aby nedošlo k jejich porušení.