Příspěvky

Oddílové příspěvky

Všichni členové AC Česká Lípa jsou povinni nejpozději do 31. října 2021 uhradit oddílové příspěvky na sezónu 2021/2022 v následující výši:

  • 2500,- Kč/ sezóna (školka, ročníky narození 2015 a mladší)

  • 2500,- Kč/ sezóna (mini přípravka, ročníky narození 2013 – 2014)

  • 2500,- Kč/ sezóna (přípravka, ročníky narození 2011 – 2012)

  • 2500,- Kč/ sezóna (ML a ST žactvo, ročníky narození 2007 – 2010)

  • 1000,- Kč/ sezóna (ročníky narození 2006 a starší)

Sourozenci – starší platí celou předepsanou částku a mladší ½ ze své předepsané částky. Platí jen pro přípravku a žactvo!

Novým členům, kteří se přihlásí až v průběhu sezóny, se jim částka odečítá 250,- Kč za každý neabsolvovaný měsíc (platí jen pro přípravku a žactvo).

Pro všechny členy klubu platí při pozdější úhradě + 200,- Kč za každý započatý měsíc!!!

Oddílové příspěvky v sezóně 2020/2021 plaťte převodem na účet AC Česká Lípa číslo 0900205319/0800 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte bez lomítka, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte. U nově příchozích také měsíc, kdy dítě nastoupilo do klubu. 

Kdo by potřeboval potvrzení o zaplacení, ať kontaktuje Veroniku Sűssnerovou, která potvrzení vystaví.