Příspěvky

Oddílové příspěvky

Vážení rodiče, sportovci,

od září 2020 měníme způsob placení oddílových příspěvků, které budou vždy na školní rok. Pro letošní zbytek školního roku je tedy nižší oddílový příspěvek. Všichni členové AC Česká Lípa jsou povinni nejpozději do 28. února 2020 uhradit oddílové příspěvky na část sezóny 2019/2020 v následující výši:

  • 1500,- Kč/ sezóna (školka, ročníky narození 2013 a mladší)

  • 1500,- Kč/ sezóna (mini přípravka, ročníky narození 2011 – 2012)

  • 1500,- Kč/ sezóna (přípravka, ročníky narození 2009 – 2010)

  • 1500,- Kč/ sezóna (ML a ST žactvo, ročníky narození 2005 – 2008)

  • 600,- Kč/ sezóna (ročníky narození 2004 a starší)

Sourozenci – starší platí celou předepsanou částku a mladší ½ ze své předepsané částky.

Novým členům, kteří se přihlásí až v průběhu sezóny, se jim částka odečítá 250,- Kč za každý neabsolvovaný měsíc (platí jen pro přípravku a žactvo).

Pro všechny členy klubu platí při pozdější úhradě + 200,- Kč za každý započatý měsíc!!!

Oddílové příspěvky v sezóně 2019/2020 plaťte převodem na účet AC Česká Lípa číslo 0900205319/0800 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte bez lomítka, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte + měsíc, kdy nastoupilo.