Příspěvky

Oddílové příspěvky

Všichni členové AC Česká Lípa jsou povinni nejpozději do 31. října 2023 uhradit oddílové příspěvky na sezónu 2023/2024 v následující výši:

3500,- Kč/ sezóna (školka, ročníky narození 2017 a mladší)

3500,- Kč/ sezóna (mini přípravka, ročníky narození 2015 – 2016)

3500,- Kč/ sezóna (přípravka, ročníky narození 2013 – 2014)

3500,- Kč/ sezóna (ML a ST žactvo, ročníky narození 2009 – 2012)

1500,- Kč/ sezóna (ročníky narození 2008 a starší)

Sourozenci – 2000,- kč. Platí jen pro přípravku a žactvo!

Novým členům, kteří se přihlásí až v průběhu sezóny, se jim částka odečítá 350,- Kč za každý neabsolvovaný měsíc (platí jen pro přípravku a žactvo).

Pro všechny členy klubu platí při pozdější úhradě + 200,- Kč za každý započatý měsíc!!!

Oddílové příspěvky v sezóně 2023/2024 plaťte převodem na účet AC Česká Lípa číslo 0900205319/0800 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte bez lomítka, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte. U nově příchozích také měsíc, kdy dítě nastoupilo do klubu.

Kdo by potřeboval potvrzení o zaplacení, ať kontaktuje Veroniku Vackovou Sűssnerovou, která potvrzení vystaví.