Dokumenty ke stažení

Vyúčtování nákladů člena spolku

GDPR

Od 25. května 2018 je v účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně „GDPR“, které ukládá i našemu klubu povinnost zajistit souhlas všech svých členek a členů (v případě nezletilých i jejich zákonných zástupců) se zpracováním jejich osobních údajů.

Lékařská prohlídka

Všichni členové AC Česká Lípa jsou povinni odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Pro toto potvrzení je možno využít níže uvedený formulář, případně i jiný, který využívají jednotlivé lékařské ordinace.